Biotechnologie

Dla „Firmy Enzym” ważne jest utrzymywanie reputacji przedsiębiorstwa, które zapewnia stałe doskonalenie jakościowych wskaźników naszej produkcji oraz dbanie o każdego klienta. Nasza firma przedstawiła na rynku wyrobów drożdżowych naturalny zamiennik syntetycznych aromatów oraz wzmacniaczy smaku – ekstrakt drożdżowy, który na dzień dzisiejszy na całym świecie cieszy się dużą popularnością. Znaczne podniesienie poziomu jakości produktu, przy produkcji którego zamiast sztucznego wzmacniacza smaku wykorzystywany jest ekstrakt drożdżowy, nie jeden raz zostało uzasadnione naukowo i potwierdzone przez konsumentów. 

Rzetelnie śledzimy tendencje światowe i stale szukamy sposobów na udoskonalenie jakości i technologii produkcji wyrobów drożdżowych. W celu otrzymania obiektywnej oceny naszej produkcji zgodnie ze wszystkimi kryteriami została stworzona grupa sensoryczna. Wspomniana grupa, na profesjonalnym poziomie, jest w stanie określić cały zakres smaków, zapachów i posmaków ekstraktu drożdżowego pomagając stworzyć najbardziej udany wariant produktu. 

Nasi eksperci kulinarni są gwarancją Twojego sukcesu.

Proces doboru osób do grupy sensorycznej odbywa się zgodnie z algorytmem, głównym kryterium którego były nadwrażliwe receptory smaku i zapachu, które pozwalają bardziej precyzyjnie odróżnić smakowy i zapachowy zakres ekstraktu drożdżowego.  Po tym, jak grupa specjalistów została ostatecznie sformowana, jej członkowie odbyli niezbędne szkolenia w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w polskim mieście Olsztyn, a później kontynuowali szkolenia na Ukrainie. 

Główne zadania grupy sensorycznej:
1.    Określenie charakteru i odcienia smaku ekstraktu drożdżowego;
2.    Stworzenie standaryzowanej mapy smaków i zapachów opracowanej zgodnie z wnioskami i komentarzami grupy specjalistów;
3.    Dobór indywidualnego smaku ekstraktu drożdżowego według upodobań i życzeń klienta. 

Aktualnie na całym świecie rezygnuje się ze sztucznych wzmacniaczy smaku, a także przechodzi się na naturalne zamienniki aromatów i soli. Nasza grupa specjalistów umożliwia stałe doskonalenie jakości naturalnego ekstraktu drożdżowego poprzez pryzmat obiektywnej i profesjonalnej oceny jego organoleptycznych właściwości.